Thursday, 9 February 2012

Karya Islamik | Tentera Allah Bernama Angin


Angin. Seandai lembut tiupannya maka jadilah ia penambah ni'mat buat manusia. Santai. Nyaman. Menenangkan. Namun, andai kencang dan kuat 'sapaan'nya, maka nantikanlah saat kehancuran bahana dari keingkaran  manusia itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi kepada umat Nabi Hud A.S, kaum 'Aad yang derhaka.

'' Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami ''. (Bukan) ! Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang segera, (iaitu) angin yang mengandungi azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. '' - al-Ahqaf : 24-25

Ampunilah segala kekhilafan yang kami lakukan Ya Allah. Baik kecil ataupun besar. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah imannya. Amin ya Rabbai 'Alamin.

Sumber 1 : agu
Sumber 2 : aki2004

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...